Gedrag- en Huisregels

Gedragregels

 1. Iedereen is WELKOM.
 2. Wij discrimineren niet.
 3. Wij zorgen voor een positieve sfeer en een sportief klimaat.
 4. Wij tonen waardering voor de vrijwilligers, tegenstanders en leidinggevenden.
 5. Wij laten de kinderen hun spel spelen.
 6. Wij gaan zorgvuldig om met onze accommodatie en materialen.
 7. Als er problemen zijn, maken we melding bij het bestuur.
 8. Wij vloeken, schelden en pesten niet.
 9. Wij spreken elkaar aan op verkeerd gedrag.
 10. Wij zijn sportief en respectvol, geweld (ook verbaal) is uit den boze.
 11. Wij schenken en verstrekken geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar.
 12. Wij roken niet binnen de muren van onze gebouwen.

Huisregels met betrekking tot alcoholgebruik en geestverruimende middelen

 1. In het tennispaviljoen of elders op het terrein van de vereniging gebruiken wij geen zelf meegebrachte alcoholhoudende drank.
 2. In het tennispaviljoen gekochte alcoholhoudende drank gebruiken wij uitsluitend in het tennispaviljoen of op het terras of op de daartoe ingerichte plaatsen bij de banen.
 3. Trainers en begeleiders van de jeugd gebruiken geen alcohol tijdens de uitoefening van hun functie.
 4. Wij letten erop om niet onder invloed van alcohol deel te nemen aan het verkeer.
 5. Wij stimuleren het maken van BOB-afspraken en sluiten aan op de slogan ‘100% BOB, 0% op’.
 1. Tijdens bardiensten drinken wij met verantwoordelijke mate eventueel alcohol.
 2. Wij kennen geen prijsacties, die het gebruik van alcohol stimuleren.
 3. Wij promoten het gebruik van alcoholvrije dranken.
 4. Wij tolleren geen agressief of ander normafwijkend gedrag.

En bedenk altijd:

Ook al ben ik 18+ en mag ik alcohol gebruiken, ik blijf een voorbeeld voor de jeugd en leeftijdgenoten.

Riethoven, Maart 2015

Bestuur en leden Riethovense Tennis Vereniging

Geef een antwoord