Baan- en parkreglement

Baan- en parkreglement Riethovense Tennis Vereniging 

 Baanreservering

 • Tijdens het spelen moet een geldig lidmaatschap label per persoon op het afhangbord hangen.
 • Vóór het spelen einde speeltijd op labels instellen. Belangrijk is daarbij ook dat er één eindtijd wordt vermeld, zodat leden die daarna willen spelen exact weten wanneer ze aan de beurt zijn.
 • Maximaal 1 uur spelen, zowel single als dubbel, wanneer er wachtenden aanwezig zijn.
 • Wanneer de banen bezet zijn kan, aansluitend aan de eindtijd van de spelers, een baan voor een volgende periode gereserveerd worden, door minimaal 2 labels voor de betreffende baan af te hangen (van personen die op dat moment niet spelen en wel op de baan aanwezig zijn).
 • Wanneer er wachtende spelers zijn en de speeltijd is voorbij, dan stoppen de spelers en vegen de baan zonder dat de wachtenden hierom moeten vragen.
 • Een single aanvullen tot een dubbel mag ten alle tijden, echter de lopende speeltijd  voor de single, kan niet worden gewijzigd, wanneer er wachtenden zijn. Er kan dus door deze spelers geen andere baan gereserveerd zijn.
 • Iedereen is verplicht om tijdens het spelen zijn label op te hangen, ook als het niet druk is. Hierdoor is het voor elk lid mogelijk om te controleren of de spelers betalende leden zijn! Elk lid is bevoegd om niet-leden (zie introducés) te verzoeken de baan te verlaten en/of de naam van de betreffende speler door te geven aan een van de bestuursleden. Zwart spelen is niet in het belang van de betalende leden!

Voorrangsregels

 • Voor vrij tennissen geldt bovenstaande baanreservering (geldt voor ieder lid, géén voorrang dus).
 • Activiteiten van de vereniging (zie activiteiten kalender) hebben altijd voorrang. Indien nodig kunnen alle banen hiervoor in gebruik zijn. Voor leden die niet deelnemen aan deze activiteiten kan dit lang wachten betekenen!
 • Thuis spelende competitie-teams mogen maximaal 2 banen (1 team) of 3 banen (2 teams) tegelijk bezet houden.
 • Voor tennislessen kunnen maximaal 2 banen, tegelijk bezet worden.

Introducés (spelen door niet betalende leden)

 • Gastspelers voor verenigingsactiviteiten (competitie, toernooien e.d.) kunnen uiteraard deelnemen.
 • Niet leden kunnen door leden worden geïntroduceerd. Zij kunnen alleen spelen als zij over een introducélabel beschikken. Introducélabels kunnen bij één van de bestuursleden gehaald worden (tegen betaling van 5,- Euro p.p. per dag of  2.50 Euro p.p. voor 1 uur). De naam van het introducerend lid en van de introducé moeten worden genoteerd. Het introducerende lid moet op het park aanwezig zijn.
 • Met het introducélabel moet normaal afgehangen worden.
 • Alle voorgaande regels komen hiermee te vervallen.

Baanverlichting

Wanneer de verlichting op baan 1 en 2 nodig is kan die worden ingeschakeld door de kantinedienst. Wanneer er geen kantinedienst is, kan iedereen zelf de verlichting inschakelen voor de duur van een uur (knop indrukken op kastje bij het afhangbord).

Let op: de timer loopt precies een uur, wanneer voordat er een uur is verstreken opnieuw op de knop wordt gedrukt komt er weer een uur bij. Wanneer de lampen eenmaal automatisch zijn gedoofd duurt het ca. 15 min. voordat ze weer gestart kunnen worden.

Algemeen

–          De RTV is een vereniging. Er is dus geen beheerder; de beheerder bent u zelf, net zoveel als een ander.

–          Kleine problemen lost u zelf op. Bij  grote problemen, schakel een bestuurslid in.

Geef een reactie