Archive for Bestuur

Rabobank Clubsupport 2020

.

Beste ,


Leden van Rabobank De Kempen kunnen tijdens de Rabobank Clubsupport 2020 stemmen op hun favoriete clubs.
Kunnen we op jouw stem rekenen?
In de periode van 5 oktober tot 25 oktober 2020 kun je stemmen in de Rabo-app of online op rabobank.nl/clubsupport
Alvast bedankt voor je stem!

En dit is de opbrengst!


Met sportieve groet,

Jeanny Schoone
Penningmeester

Sportkantine helaas gesloten tot dinsdag 20 oktober

Beste leden,

Sinds vandaag is onze sportkantine helaas gesloten. Vooralsnog tot dinsdag 20 oktober.

Belangrijkste boodschap: de competitie gaat door.
De maximale groepsgrootte geldt niet voor sport, de toiletten en kleedruimtes mogen open zijn en spelers kunnen op de parken ontvangen worden. Dus als de weersomstandigheden het toelaten, kan alles doorgang vinden. Wel zonder toeschouwers…

Competitie teams mogen een thermoskan koffie meenemen, om warm te blijven tijdens het wachten en op het terras plaats nemen. Als men klaar is met spelen, dient men het park wel direct te verlaten.

Er zullen nog vragen komen, blijf hiervoor aub het KNLTB nieuws volgen.

Laatste bericht nu te lezen op:

https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/09/nieuwe-coronamaatregelen-tennis-en-padelwedstrijden-blijven-mogelijk/

Verkorte algemene ledenvergadering 12 oktober 2020

Dit is een verkorte ALV, zuiver voor goedkeuring van de jaarcijfers, conform onze statuten.

Aanvang: 20.30 uur.

Gezien huidige strenge corona maatregelen is registratie uiterlijk 3 dagen vooraf verplicht. U wordt dan gecontacteerd over de te nemen maatregelen en verloop.
U kunt zich registreren door op dit bericht te reageren.

De voorzitter.

Clubhuis en terras open per 1 juli

Beste leden,

Vanaf woensdag is het weer zover, we kunnen weer genieten van een drankje bij ons clubhuis.

Uiteraard blijft altijd de 1.5 meter regel van toepassing en is het belangrijk dat iedereen zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM houdt.

We blijven vooraf online banen reserveren.

NB kantinedienst is nu verplicht. Meld u dus aub aan,  dat we iedere avond open kunnen!

Met dank aan wie dit alles mogelijk heeft gemaakt, Ria, Henk en Maria.

Meer info van KNLTB.

Veel tennisplezier,

Het bestuur

Dubbelen mag weer, terras en clubhuis blijven nog gesloten

Spelers mogen vanaf nu ook dubbelen, mits de 1.5 meter gehandhaafd wordt. Er wordt onderzocht of ons clubhuis per 1 juli weer open mag. De overige richtlijnen blijven van toepassing, zoals vooraf online een baan reserveren.

We roepen iedereen op zijn verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen. Als bestuur kunnen we onmogelijk iedereen in de gaten houden en willen deze verantwoordelijkheid ook niet.

De gemeente vraagt nogmaals met klem om duidelijk aan te geven aan onze leden die weer willen gaan dubbelen dat de 1,5 meter strikt gehanteerd moet worden. Ook als dat betekent dat een speler soms een bal moet durven laten gaan! Zelfdiscipline is hierbij belangrijk bij alle leden.

Mocht een handhaver langs komen en personen zich niet aan de richtlijnen houden dan zullen de leden hierop gewezen worden. Er kan een individuele boete worden opgelegd indien een lid in overtreding is. (Voor 18 jaar en ouder is het 390 euro per persoon!)

Bij het maken van een baanreservering nemen wij aan dat e.e.a. duidelijk is.

Heel veel tennisplezier!

Het bestuur

Vanaf heden kan er weer beperkt getennist worden

Dit kan alleen onder de volgende voorwaarden:

We werken conform de “KNLTB Corona Toolbox” en “Aanvullende richtlijnen voor tennisverenigingen van de gemeente Bergeijk”. Neem deze vooraf aub goed door!

 • Het bestuur gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de leden. Wij vragen de leden dan ook regelmatig de KNLTB Corona Toolbox te raadplegen, met daarin de laatste informatie voor clubs en zich te allen tijde te houden aan alle richtlijnen zoals vermeld in het Protocol verantwoord sporten en de Aanvullende richtlijnen verantwoord tennissen – Fase 2. Tevens dienen wij ons te allen tijde te houden aan Aanvullende richtlijnen van de gemeente Bergeijk, zijnde de eigenaar van onze accommodatie.
 • De gemeente gaat ervan uit dat alle verenigingen zich aan de richtlijnen zullen houden. Bij (herhaaldelijk) overtreden hiervan zijn maatregelen mogelijk zoals het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het weer sluiten van de accommodatie. Degene die de sportactiviteiten organiseert en begeleidt heeft de verantwoordelijkheid voor de sportactiviteiten zelf en het handhaven van het protocol.

Er geldt in ieder geval:

 • Houd altijd 1.5 meter afstand van elkaar!
 • Iedereen (kinderen/volwassenen/trainers/begeleiders/etc.) moeten thuisblijven wanneer men last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Heeft iemand binnen het gezin koorts, dan blijft het hele gezin thuis.
 • Alle jeugd tot en met 18 jaar altijd onder toezicht van een leraar of toezichthouder.
 • Bij volwassenen wordt uitgegaan van de eigen goede verantwoordelijkheid.
 • Iedereen moet vanuit huis, vooraf via onze website, een baan reserveren en zich aan deze tijd te houden (eerst inloggen of vraag anders even ondersteuning)
 • Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben.
 • Leden mogen maximaal 5 minuten van te voren aanwezig zijn en verlaten na 50 minuten spelen direct het terrein.
 • Om het risico op onderling contact te minimaliseren, adviseert de gemeente tussen de reserveringsperiodes of trainingen 10 minuten tijd te laten. De sporters die vrij gespeeld of getraind hebben zijn dus weg voordat de sporters van de volgende periode komen.
 • Ouders zijn op het sportpark niet toegestaan. Kinderen worden verzocht op eigen gelegenheid naar het sportpark te komen. Ouders die hun kinderen afzetten of ophalen blijven in de auto en nemen de afstandsregels in acht.
 • Ons clubhuis blijft gesloten.
 • Neem je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze .
 • Voor vrij spelen volwassenen geldt: max 2 spelers per baan. Vanaf 1 juni opschaling, als de situatie op de verenigingen onder controle is en blijft, naar 4 spelers per baan.
 • We werken toe naar een uitzondering: 2 op 2 vrij spelen (dubbelspel), maar dan dienen we te allen tijde als vereniging te kunnen garanderen dat deze personen uit hetzelfde huishouden zijn, en dus samen onder één dak wonen.

De Jeugd mag weer de baan op

RTV gaat gefaseerd weer open! Eerst de Jeugd, hierna de Senioren.

Natuurlijk zijn hier wel richtlijnen aan verbonden. Vanuit NOC-NSF, de KNLTB en de Gemeente zijn de volgende richtlijnen vast gesteld:

 • De jeugd t/18 jaar mag weer onder begeleiding samen sporten/trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiënemaatregelen van het RIVM worden gevolgd
 • Voor de jeugd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden
 • Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt de 1,5 meter afstand niet
 • Er dient altijd een toezichthouder aanwezig te zijn
 • Men mag alleen op het park aanwezig zijn als men naar de training komt of op de vastgestelde vrij tennis momenten.
 • De vrij tennis momenten zullen op woensdag en vrijdag middag zijn tussen 15 en 17 uur of op dinsdag avond tussen 18.30 en 20 uur
 • Als men vrij wil tennissen dan op voorhand een app naar de toezichthouder dan zal zij aanwezig zijn
 • Het clubhuis moet dicht blijven, dus zorg dat je van te voren naar het toilet bent geweest
 • Op de poster zijn de afspraken kort uitgewerkt, deze hangen ook op het park
 • Voor leden van 19 jaar en ouder blijft de club gesloten in ieder geval t/m dinsdag 20 mei

Het aanspreekpunt  voor vragen of opmerkingen voor de jeugd is Odette van Ham  06 53306113

De toezichthouders zijn de trainers Clement, Luuk en Odette van Ham

Wil je meer lezen; op corona.KNLTB.nl kun je meer informatie verkrijgen

We gaan ervan uit dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt zodat iedereen met veel plezier weer op de baan kan staan

Sportieve groeten namens de trainers en het bestuur,

Odette van Ham

Covid-19 maatregelen

Vanwege de nieuwste Covid-19 maatregelen blijft RTV tot 28 april gesloten. Op 21 april maakt het kabinet bekend hoe er na 28 april met de maatregelen wordt omgegaan. Natuurlijk hopen wij snel weer op de baan te kunnen staan voor vrij spelen, competitie en lessen. In de tussentijd danken wij alle leden voor het begrip en de medewerking in deze spannende tijd. Wij hopen dat iedereen de komende tijd gezond doorkomt!

Het bestuur


Actuele informatie op knltb.nl/nieuws

Tennisclub dicht van 15 maart 18u t/m tenminste 6 april.

Beste leden,

Het kabinet heeft besloten dat onze tennisclub dicht moet van 15 maart 18u t/m tenminste 6 april. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De KNLTB roept ons daarom op alle activiteiten te staken en het tennispark en clubhuis te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen.

Alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien worden afgelast tenminste t/m 6 april in heel Nederland.

Dit houdt in dat voor ons de volgende evenementen niet doorgaan:
• De (eerste) speeldag van de Rode en Oranje competitie op 22 of 29 maart
• De eerste speeldag van de KNLTB Voorjaarscompetitie Landelijk op 4, 5 en 6 april
• RTV voorjaarstoernooi op 5 april
• Open Toernooien en Junioren Tour Toernooien

Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep ondersteunt onze tennisclub. Daarmee vervallen alle clubbijeenkomsten zoals overleggen en vergaderingen, waaronder de:

• RTV ledenvergadering op 26 maart

Actuele informatie van KNLTB is te lezen op:
https://centrecourt.nl/actueel/nieuws/2020/03/update-tennis-en-het-coronavirus/

Met sportieve groet,

Namens het bestuur,

Daniel Santilli

Jaarvergadering op donderdag 26 maart om 20.00 uur.

De jaarvergadering is uitgesteld, nieuwe datum is nog niet bekend….

Als verandering op voorgaande jaren wensen we de ALV dit jaar maximaal te beperken tot een korte presentatie van onze jaarcijfers en benoeming van de nieuwe kascommissie.

Direct gevolgd door gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Dat iedereen zo met elkaar ontspannen kan praten over het reilen en zeilen op onze tennisvereniging. Zo ook ideeën samen opdoen voor de toekomst.

Jeugd, jong en oud, allen zijn welkom.

We hopen jullie allen te kunnen ontmoeten en spreken!

Het bestuur

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 28 maart 2019
4. Jaarverslag 2019 / benoeming kascommissie 2020
5. Rondvraag
6. Sluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering Riethovense Tennis Vereniging 28 maart 2019.