Aanbevolen berichten

<< >>

Tennisclub dicht van 15 maart 18u t/m tenminste 6 april.

Beste leden, Het kabinet heeft besloten dat onze tennisclub dicht moet van 15 maart 18u t/m tenminste 6 april. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De KNLTB roept ons daarom op alle activiteiten te staken en het tennispark en clubhuis te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen. Alle sportevenementen

VOORJAARSTOERNOOI 5 APRIL 2020

Het voorjaarstoernooi is helaas afgelast. De activiteitencommissie.

BOVT plus toernooi 2020

Het BOVT plus toernooi is helaas afgelast

Tennisclub dicht van 15 maart 18u t/m tenminste 6 april.

Beste leden,

Het kabinet heeft besloten dat onze tennisclub dicht moet van 15 maart 18u t/m tenminste 6 april. Dit om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

De KNLTB roept ons daarom op alle activiteiten te staken en het tennispark en clubhuis te sluiten. Hieronder vallen ook trainingen en vrij tennissen.

Alle sportevenementen waaronder de competitiewedstrijden en toernooien worden afgelast tenminste t/m 6 april in heel Nederland.

Dit houdt in dat voor ons de volgende evenementen niet doorgaan:
• De (eerste) speeldag van de Rode en Oranje competitie op 22 of 29 maart
• De eerste speeldag van de KNLTB Voorjaarscompetitie Landelijk op 4, 5 en 6 april
• RTV voorjaarstoernooi op 5 april
• Open Toernooien en Junioren Tour Toernooien

Het kabinet heeft ook voor heel Nederland opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te verminderen. Deze oproep ondersteunt onze tennisclub. Daarmee vervallen alle clubbijeenkomsten zoals overleggen en vergaderingen, waaronder de:

• RTV ledenvergadering op 26 maart

Actuele informatie van KNLTB is te lezen op:
https://centrecourt.nl/actueel/nieuws/2020/03/update-tennis-en-het-coronavirus/

Met sportieve groet,

Namens het bestuur,

Daniel Santilli

VOORJAARSTOERNOOI 5 APRIL 2020

Het voorjaarstoernooi is helaas afgelast.

De activiteitencommissie.

BOVT plus toernooi 2020

Het BOVT plus toernooi is helaas afgelast

Jaarvergadering op donderdag 26 maart om 20.00 uur.

De jaarvergadering is uitgesteld, nieuwe datum is nog niet bekend….

Als verandering op voorgaande jaren wensen we de ALV dit jaar maximaal te beperken tot een korte presentatie van onze jaarcijfers en benoeming van de nieuwe kascommissie.

Direct gevolgd door gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Dat iedereen zo met elkaar ontspannen kan praten over het reilen en zeilen op onze tennisvereniging. Zo ook ideeën samen opdoen voor de toekomst.

Jeugd, jong en oud, allen zijn welkom.

We hopen jullie allen te kunnen ontmoeten en spreken!

Het bestuur

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 28 maart 2019
4. Jaarverslag 2019 / benoeming kascommissie 2020
5. Rondvraag
6. Sluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering Riethovense Tennis Vereniging 28 maart 2019.

Snerttoernooi 29 februari 2020

Wij nodigen jullie uit om zaterdagmiddag 29 februari 2020 deel te nemen aan het snerttoernooi.

De snert wordt verzorgt door onze meester kok Huub.

Het toernooi begint om 13.30 uur en eindigt om 17.00 uur.

De eigen bijdrage bedraagt € 3,50

Je kunt je eigen aanmelden door op dit bericht te reageren tot 22 februari 2020.

De Activiteitencommissie.

KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE SENIOREN 2020

Als dadelijk de lente eraan komt is het weer zover: dan mogen we als frisdartelende Riethovense tennissers de strijd aanbinden met tennisteams uit de regio. Dit gebeurt via de officiële KNLTB voorjaarscompetitie. Ook jij kunt onderdeel uitmaken van dit spektakel. Er worden in principe 7 dagen/avonden gespeeld waarvan 3 of 4 keer thuis op ons eigen knusse sportpark Droevendaal. Je speelt tijdens een speeldag 2 dubbelpartijen.

Ben je geïnteresseerd en heb je een team van ongeveer 6 tot 7 personen of ben je als individu geïnteresseerd maar heb je nog geen team dan kun je je bij mij, Paul Jansen, opgeven hiervoor. Ik hoor dan wel graag wat je voorkeursdagen zijn inclusief tijden. Je kunt je inschrijven tot 12 januari 2019 omdat de KNLTB dit op tijd moet weten.

Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag!

Groeten,

Paul Jansen RTV Competitieleider KNLTB

Nieuwjaarstoernooi 4 januari 2020

Wij willen graag onze nieuwjaarswensen uitwisselen en hierbij een toernooi organiseren.

Zaterdag 4 januari 2020   van 13.30 uur tot   17.00 uur  ,   bij RTV Riethoven.

Inschrijven kan tot 1 januari 2020 .

Inschrijfgeld  € 3,50 .

Je kunt je opgeven door op dit bericht te reageren.

Toon Intven                   
Telnr. 06 22885522

Henk van der Heijden
Telnr.  06 22240377

Contributie en Lidmaatschap Riethovense Tennisvereniging 2020

Herinnering betaling van jaarlijkse ledencontributie voor 1 maart aanstaande.

Middels dit schrijven breng ik u op de hoogte van de contributiebijdrage voor het tennisseizoen 2020, dat vanaf 1 januari 2020 zal beginnen.

Allereerst is het van belang of u nog lid wilt blijven van de vereniging. Mocht dit niet het geval zijn dan dient u voor 1 januari 2020 een mail te sturen naar de penningmeester
Bent u te laat met afmelden dan dient u het volledige contributiebedrag over te maken.


Ik verzoek u vriendelijk de jaarlijkse bijdrage voor 1 maart a.s. over te maken op banknummer:

NL 81 RABO 0143892762  ten name van de Riethovense Tennis Vereniging, graag met vermelding voor wie er betaald wordt.
De contributie opbouw is als volgt:

Juniorlid                                 € 43–
Seniorlid                                 € 90,–

Junior: ben je tot het jaar waarin je 18 wordt.
Senior: ben je met ingang van het jaar waarin je 18 wordt
.

De bijdrage voor seniorleden is inclusief € 15,00  kantinebijdrage welke apart zal worden teruggestort voor het einde van het jaar bij uitgevoerde en geregistreerde kantinedienst.

Wellicht ten overvloede:

In de ledenvergadering eind 2014 is er een wijziging doorgevoerd ten aanzien van de contributie.
Besloten is om enerzijds te komen tot een gezinslidmaatschap maar anderzijds tot het schrappen van de bijdrage aan de jeugd als gevolg van het volgen van zomer- en wintertraining.
Het gezinslidmaatschap houdt in dat als beide ouders betalend lid zijn, dat dan de kinderen (juniorleden) niet langer hoeven te betalen voor het lidmaatschap. Als een van de ouders betalend lid is, hoeft er nog maar voor één junior betaald te worden. Het moment van overgang van junior naar senior is ook dit jaar in lijn gebracht met de manier waarop de KNLTB hiermee omgaat:


Privacy verklaring RTV:
Deze inschrijfgegevens zullen worden gebruikt om u te registreren bij de RTV en voor de activiteiten binnen de club RTV, maar ook voor registratie bij de KNLTB. Door middel van betaling van de contributie, door zelf over te boeken, verklaart u zich akkoord met door de RTV gevoerde privacy beleid.  Het volledige beleid kunt U vinden op de Web-site van RTV (www.Riethovensetennisvereniging.nl). Het is u altijd toegestaan om bezwaar aan te tekenen.

Wij wensen u veel tennisplezier toe.

Jeanny Schoone en Willemijn Das
Penningmeesters RTV
e-mail: penningmeester

50+ toernooi 2019

Op zaterdag 2 november organiseren we een 50 + toernooi

Aanvang 13.30 uur. Kosten € 3,50 p.p.

Het wordt een gezelligheids toernooi waarbij je een introduce mag meebrengen .
Graag aanmelden voor 30 oktober  bij [email protected] of door op dit bericht te reageren, of het white bord in de kantine.
Het wordt vast heel gezellig, we hebben al wat aanmeldingen binnen.
We stoppen rond 18.00 uur maar daarna kunnen we nog wel gezellig wat napraten.

Het organisatiecomité

Einde zomertoernooi voor senioren, zondag 6 oktober 2019

Op zondag 6 oktober 2019 wordt het einde zomertoernooi gehouden aansluitend dit toernooi organiseren we een barbeque waarbij ook uw gezinsleden van harte welkom zijn.

Het toernooi begint om 12.30 uur.

De eigen bijdrage voor dit toernooi  bedraagt € 1,50

De eigen bijdrage voor de barbeque bedraagt  € 8,50

Je kunt je aanmelden via onze website tot  1 oktober 2019.

Je bent ook van harte welkom alleen bij de barbeque , geef even aan met hoeveel personen je wilt deelnemen aan de barbeque.

Tot zondag 6 oktober 2019

De activiteitencommissie.