Jaarvergadering op donderdag 26 maart om 20.00 uur.

De jaarvergadering is uitgesteld, nieuwe datum is nog niet bekend….

Als verandering op voorgaande jaren wensen we de ALV dit jaar maximaal te beperken tot een korte presentatie van onze jaarcijfers en benoeming van de nieuwe kascommissie.

Direct gevolgd door gezellig samen zijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Dat iedereen zo met elkaar ontspannen kan praten over het reilen en zeilen op onze tennisvereniging. Zo ook ideeën samen opdoen voor de toekomst.

Jeugd, jong en oud, allen zijn welkom.

We hopen jullie allen te kunnen ontmoeten en spreken!

Het bestuur

Agenda:
1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Goedkeuring verslag ledenvergadering 28 maart 2019
4. Jaarverslag 2019 / benoeming kascommissie 2020
5. Rondvraag
6. Sluiting

Verslag Algemene Ledenvergadering Riethovense Tennis Vereniging 28 maart 2019.

Geef een reactie